X
تبلیغات
زولا
30 آبان 1389

...

از ما گذشت

باید به ابر بیاموزیم

تا از عطش گیاه نمیرد

...

 

 

نصرت رحمانی