17 خرداد 1389


خواستین ایران رو بشناسید بی‌آر‌تی سوار شین آزادی-تهران‌پارس رو؛ خبرای تهران رو خواستین بگیرین تاکسی بشینین از انقلاب تا فردوسی؛ دانشجوها را خواستین ببینین –البته فقط دختراشونو، پسراشون معلوم‌ نیس کدوم گوری‌ان همیشه‌ی خدا!- سر ِوصال تا بعدِ کالج رو گز کنین؛ اگرم از قدیما گم‌شده‌ای داشتین کافیه سر‌ ِراه پنج‌ دیقه چهارراه‌ ولی‌عصر وایسین –فرقی نمی‌کنه کدوم‌ورش.

 

پی‌نوشت: خط شبانه‌ی همان بی‌آر‌تی، تهرانِ زیر ِخط را نشانتان می‌دهد.