ببال...ببال

که جفایت هرچه بیش‌تر

                  تو به‌گوشت و چشمم زنده‌تر

                       و بَرجا، به‌خواستِ عشقمان، که من بازبینَمت

نسیمت عنبر

   و زمینت شکـّر

      و من دوست دارمت...بیــش‌تر

دستانت درختانِ درهم‌پیچان

نغمه سرنکنم اما من

              چون همه بلبلان

       که زنجیرها می‌آموزندَم

                          که بجنگم...

                                بجنگم...بجنگم

                                  چرا که بسیارت دوست دارم

آوازم تیغ‌های ِگُل ِسرخ

      و سکوتم کودکی ِرعد

                   و زنبقی خونین

                               قلبم

و تو زمین و آسمان

و دلت سبز-آبی

و جزرها در تو مد...و جزرها در تو مد

پس چگونه بسیار دوست ندارمت این‌چنین؟

           که تو برجایی، به‌خواستِ عشقمان، که من بازبینمت

نسیمت عنبر

   و زمینت شکـّر

      و من دوست دارمت...بیــش‌تر

و منم کودکِ عشق ِتو

در آغوش ِدلپذیرت

می‌بالم و بزرگ می‌شوم

 

 

 

       محمود درویش

       صابلاگ

 

با موسیقی مارسل خلیفه و صدای امیمه الخلیل

بشنوید

ببینید