6 خرداد 1389


هر کس

بالاخره

روزی

مـی‌فهمد

کـه

-مثل بیسکویت‌های استوانه‌ای-

قوطی‌های کنسرو

همیشه

از آن طـرف باز می‌شوند